Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
2731/STP-VP 29/11/2023 vỀ VIỆC CÔNG KHAIDANH MỤC TTHC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ DUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP UBND TỈNH HẢI DƯƠNG Tải file Tải về
2731/STP-VP 29/11/2023 vỀ VIỆC CÔNG KHAIDANH MỤC TTHC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ DUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP UBND TỈNH HẢI DƯƠNG Tải file Tải về
2676/QĐ-UBND 21/11/2023 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRINHFNOOIJ BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
400/UBND-VP 16/02/2023 V/v thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
400/UBND-VP 16/02/2023 V/v thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
11/2023/QĐ-UBND 14/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
353/KH-UBND 13/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
09/BCĐ-VPTT 10/02/2023 V/v thực hiện Kế hoạch số 242/KH-BCĐ ngày 02/2/2023 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
221//STNMT-KSNKB 08/02/2023 V/v thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
166/CV-HĐPH 06/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
166/CV-HĐPH 06/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
238/KH-UBND 02/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030 UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
241/UBND-VP 02/02/2023 V/v tham mưu chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục UBND tỉnh hải Dương Tải file Tải về
135/HĐPH 30/01/2023 V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ haivà triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL sau dịp Tết Quý Mão 2023 UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
08/2023/QĐ-UBND 19/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
08/2023/QĐ-UBND 19/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
144/KH-UBND 13/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
143/KH-UBND 13/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
146/KH-UBND 13/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
145/KH-UBND 13/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023 UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 121
Trước & đúng hạn: 121
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 22:46:17)
Bốn bài hát hay nhất về Hải Dương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 12
Tất cả: 13,525