VĂN HÓA-XÃ HỘI
Chi 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện 6 kế hoạch liên kết sản xuất
15/11/2023 04:23:31

Chi 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện 6 kế hoạch liên kết sản xuất
UBND tỉnh vừa quyết định chi 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện 6 kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP từ nguồn kinh phí Sự nghiệp nông, lâm nghiệp và phòng chống lụt bão năm 2023 đã được bố trí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó, hỗ trợ kinh phí mua phân bón là hơn 335 triệu đồng; hỗ trợ mua giống là trên 50 triệu đồng; số tiền còn lại hỗ trợ mua bao bì, nhãn mác sản phẩm là gần 1,3 tỷ đồng. Trong số, 6 kế hoạch liên kết được hỗ trợ, có 3 kế hoạch hỗ trợ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm ở thị xã Kinh Môn gồm: Bột sắn dây của Hợp tác xã Nông sản sạch Thành Nhàn; cam Thất Hùng của Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ nông sản sạch Thất Hùng và tiêu thụ Thanh Long của Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh nông sản sạch Bạch Đằng.

Các liên kết còn lại gồm tiêu thụ vải Thanh Hà ở Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương; gạo bãi rươi huyện Tứ Kỳ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Thế hệ mới và nếp cái hoa vàng Văn An, thành phố Chí Linh của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp phường Văn An.

Để nguồn vốn hỗ trợ đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được phê duyệt bảo đảm đúng đối tượng, tiết kiệm, đúng định mức chi ngân sách và các quy định tài chính hiện hành. Việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí phải thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Theo Đài PT – TH Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 925
Trước & đúng hạn: 925
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 02:17:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 12,250