AN NINH-QUỐC PHÒNG
Các mốc thời gian quan trọng khám nghĩa vụ quân sự năm 2024
14/11/2023 03:52:23

Các mốc thời gian quan trọng khám nghĩa vụ quân sự năm 2024
Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2024 như sau:

Về trình tự phát giấy gọi khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cùng cấp.

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

- Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV; bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Thời gian khám sức khỏe từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì thời gian khám nghĩa vụ quân sự sẽ diễn ra từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12 hằng năm.

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ năm 2024 kể từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Công dân cần chú ý về việc nhận giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện khám sức khỏe đúng thời gian ghi trong giấy gọi khám tuyển do Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp gọi./.

Nguyễn Học

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 925
Trước & đúng hạn: 925
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 02:25:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 12,250