CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính
16/11/2023 02:38:31

Rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính
Để nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành thị xã, các xã/ phường tập trung cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã/ phường trong giải quyết thủ tục hành chính; từ nay đến cuối năm, tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quý định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tích cực triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, Xoá đăng ký thường trú, Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên địa bàn thị xã.

Các cơ quan, đơn vị, các xã/ phường tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định 1085 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm theo chỉ tiêu của UBND thị xã giao trong kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023; hoàn thành rà soát ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính qua hòm thư góp ý tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã và cấp xã, phường; kiểm tra xác minh, làm rõ, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp./.

Thu xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 949
Trước & đúng hạn: 949
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 12:22:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0