NÔNG THÔN MỚI
Thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thăng Long
20/04/2021 10:01:26

Thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thăng Long
 

1. Cụm công nghiệp Thăng Long, thị xã Kinh Môn được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 22/10/2020. Cụm công nghiệp Thăng Long được quy hoạch tại xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn với tổng diện tích đất quy hoạch 61,8346ha (trong đó diện tích xây dựng Cụm công nghiệp là 49,7433ha; diện tích đất giao thông kết nối và phụ cận là 12,0913ha).

Mục tiêu Quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp Thăng Long làm cơ sở đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ; tạo không gian mặt bằng về sử dụng đất đai và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; tạo mặt bằng xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước; cụ thể hoá các quy hoạch xây dựng đô thị Kinh Môn.

2. Nội dung công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thăng Long, thị xã Kinh Môn thể hiện chi tiết tại Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 3559
Trước & đúng hạn: 3557
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2022 04:41:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 6,608