CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hải Dương thực hiện 4 đợt tinh giản biên chế/năm
16/11/2023 02:39:46

Hải Dương thực hiện 4 đợt tinh giản biên chế/năm
Thông tin trên được đưa trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế do UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành.

Theo đó, đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế được thực hiện theo quy định tại các điều 2, 4 và 18 của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. Chính sách tinh giản biên chế thực hiện theo quy định từ điều 5 đến điều 11 của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện từ ngày 2/11 đến 31/12/2030.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể: đợt 1 gồm các tháng 1, 2, 3 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/12 của năm liền kề trước đó.

Đợt 2 gồm các tháng 4, 5, 6 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/3 của năm đề nghị.

Đợt 3 gồm các tháng 7, 8, 9 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/6 của năm đề nghị.

Đợt 4 gồm các tháng 10, 11, 12 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/9 của năm đề nghị.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ của các đối tượng, lập hồ sơ liên ngành Nội vụ - Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Tháng 12/2022, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành Kế hoạch biên chế và tinh giản biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc khối chính quyền giai đoạn 2022-2026. Giai đoạn 2022-2026 toàn tỉnh bảo đảm giảm ít nhất 5% đối với biên chế cán bộ, công chức và 10% đối với biên chế viên chức so với biên chế giao năm 2021.

Riêng năm 2023, toàn tỉnh sẽ phải thực hiện giảm 23 chỉ tiêu biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước so với năm 2022, tỷ lệ giảm 1,23%; giảm 617 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (biên chế viên chức) trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ so với năm 2022, tỷ lệ giảm 1,89%.

Theo Báo Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 949
Trước & đúng hạn: 949
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 13:38:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0