AN NINH-QUỐC PHÒNG
xã Thăng Long tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023
16/11/2023 08:04:36

xã Thăng Long tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

 
 

Ngày 10/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thăng Long tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024. Năm nay, xã Thăng Long có 212 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó có 146 thanh niên thuộc diện tạm miễn, hoãn; 66 thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, trong đó, có 04 thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 22 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, còn lại là trình độ văn hóa 12/12. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các khâu, các bước trong tuyển quân, phân công cụ thể từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc nguồn tuyển quân; đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình để có biện pháp tuyên truyền, động viên. Việc bình xét, xác minh trường hợp nam thanh niên diện tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng quy định.Trong ngày khám sơ tuyển, đông đảo thanh niên phấn khởi đến khám tuyển. Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự đến động viên tinh thần các nam thanh niên phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, sẵn sàng, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Kết quả trong ngày khám sơ tuyển đã có 62 trên 66 thanh niên đến khám theo lệnh triệu tập, trong đó có 45 thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ khám tại thị xã, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. Những thanh niên do đi làm ăn xa, đi học chưa về kịp sẽ khám sơ tuyển bổ sung sau trong tháng 11.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/11 - 30/11, các xã, phường của thị xã thực hiện xong việc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, các chế độ, chính sách khi tham gia nghĩa vụ quân sự để thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân đối với Tổ quốc; đồng thời làm tốt công tác quản lý, động viên 100% số thanh niên trúng sơ tuyển chuẩn bị khám tuyển tại thị xã, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 949
Trước & đúng hạn: 949
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 13:46:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 12,416