VĂN HÓA-XÃ HỘI
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy
14/11/2023 03:50:23

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy
Nhằm tăng cường thực hiện, chấp hành các quy định về xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời phát huy vai trò và cơ chế phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là khâu kiểm soát ngay từ bước lập hồ sơ, thẩm định, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu dự án, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn yêu cầu:

Các cơ quan chức năng thị xã tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép, kiểm tra giám sát xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở; xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Tăng cường công tác tham mưu, quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng; đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong các khu dân cư, khu vực có mật độ người ở cao.

UBND các xã, phường: Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy; đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tuyên truyền, hướng dẫn đề cao ý thức, kỹ năng của người dân trong an toàn phòng chống cháy, nổ. Tổ chức kiểm tra rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu các cơ sở khắc phục kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm theo phân cấp trong công tác quản lý hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng đặc biệt là vi phạm các quy định về điều kiện đưa các loại hình nhà ở riêng lẻ sử dụng vào kinh doanh vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Các chủ đầu tư các công trình, dự án cơ sở sản xuất - kinh doanh: Chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng và bị xử lý theo quy định pháp luật khi để công trình xây dựng vi phạm về xây dựng, để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi quản lý. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình vận hành, hoạt động, sẵn sàng đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quản lý chất lượng công trình; có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và cảnh báo các yếu tố có thể gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn chịu lực công trình tại cơ sở, phạm vi quản lý./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 925
Trước & đúng hạn: 925
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 00:51:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 12,249