NÔNG THÔN MỚI
Mô hình canh tác lúa Nếp cái hoa vàng Kinh Môn bền vững ứng phó biến đổi khí hậu
08/11/2023 04:07:48

Mô hình canh tác lúa Nếp cái hoa vàng Kinh Môn bền vững ứng phó biến đổi khí hậu

Mô hình canh tác lúa Nếp cái hoa vàng Kinh Môn bền vững ứng phó biến đổi khí hậu
Trung tâm phát triển công nghệ cao thuộc Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam và trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Kinh Môn vừa phối hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình canh tác lúa Nếp cái hoa vàng Kinh Môn bền vững ứng phó biến đổi khí hậu.

Mô hình được triển khai trên quy mô hơn 3 héc ta trong vụ mùa năm 2023 tại phường Duy Tân. Các hộ tham gia mô hình được chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa cải tiến, sử dụng phân bón hữu cơ và ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa Nếp cái hoa vàng.

Kết quả, mô hình đã tiết giảm được công lao động, hạn chế việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật vào canh tác. Về hiệu quả cho năng suất cao hơn so với phương thức canh tác đối chứng từ 10 – 15%. Ngoài ra, góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo đất phục vụ sản xuất lúa bền vững; nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay.

Mô hình cũng tạo ra được chuỗi liên kết 4 nhà trong sản xuất và bao tiêu lúa Nếp cái hoa vàng Kinh Môn. Từ đó, tạo động lực để nông dân yên tâm phát triển sản xuất.

Từ hiệu quả của mô hình, Trung tâm phát triển công nghệ cao thuộc Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam và trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Kinh Môn sẽ phối hợp để triển khai, thực hiện nhân rộng trên địa bàn thị xã trong vụ mùa năm 2024./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 925
Trước & đúng hạn: 925
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 02:07:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 12,250